นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

กิจกรรมภายในของโรงเรียน
 
  เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรม และมอบทุนธรรมศึกษา  
  กิจกรรมวันเฉลิมพะรชมพรรษา รัชกาลที่ 10  
  กิจกรรมแห่เทียนพระราชทานไปยังองค์พระปฐมเจดีย์  
  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา  
  กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรถู่  
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม (1 กรกฏาคม 2562)  
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (20 มิถุนายน 2562)  
  การออกกำลังกายในตอนเช้าของทุกวันจันทร์  
  นักเรียนและครูสวดมนต์ประจำสัปดาห์  
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการอบรมพระธรรมฑูต (13 มิถุนายน 2562)  
  นักเรียนและครู รางวัลกิจกรรมแข่งขันวิชาการระดับเทศบาลนครนครปฐม (5 มิถุนายน 2562)  
  การเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (31 พฤษภาคม 2562)  
รางวัลที่ภาคภูมิใจ  
  ผลการแข่งขันวิชาการระดับประเทศ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562  
  ผลการแข่งขันวิชาการระดับภาคกลาง " สุพรรณบุรีวิชาการ"62 " ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562  
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนภายในโรงเรียน
  ทำป้ายรณรงค์ “งดใช้พลาสติก” แบบประหยัดตามสไตล์เด็กวัดพระงาม
 
     
     

 
 
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เลขที่ 41 ถ.ริมคลองวัดพระงาม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-259710 โทรสาร 034-259710