นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

กิจกรรมภายในของโรงเรียน
 
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (20 มิถุนายน 2562)  
  การออกกำลังกายในตอนเช้าของทุกวันจันทร์  
  นักเรียนและครูสวดมนต์ประจำสัปดาห์ (14 มิถุนายน 2562)  
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการอบรมพระธรรมฑูต (13 มิถุนายน 2562)  
  นักเรียนและครู รางวัลกิจกรรมแข่งขันวิชาการระดับเทศบาลนครนครปฐม (5 มิถุนายน 2562)  
  การเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (31 พฤษภาคม 2562)  


กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนภายในโรงเรียน
  ขอบคุณวิทยากรของเรา ที่มาช่วยสอนเด็กๆในการปลูกมะนาวในบ่อปูน
  ทำป้ายรณรงค์ “งดใช้พลาสติก” แบบประหยัดตามสไตล์เด็กวัดพระงาม
   
 
 
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เลขที่ 41 ถ.ริมคลองวัดพระงาม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-259710 โทรสาร 034-259710