โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) : นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 
   
การประกวดการแข่งขันโครงการ
เจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ 3

ได้รับรางวัลที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ

24 มิถุนายน 2559

การประกวดการแข่งขันโครงการ
เจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ 2

ได้รับรางวัลที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ

20 มิถุนายน 2558


การประกวดการแข่งขันโครงการ
เจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ 1

ได้รับรางวัลที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เลขที่ 41 ถ.ริมคลองวัดพระงาม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-259710 โทรสาร 034-259710