โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
มาร์ชโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
    พวกเราเทศบาลหนึ่งวัดพระงาม ล้วนมีความชื่นรักสามัคคี
  แหล่งศึกษาเพิ่มค่าแห่งชีวี ทำแต่ความดี เป็นศรีแห่งชีวัน
    เสัยสละจริงใจในหน้าที่ วินัยดี กีฬา สารพัน
  ศิษย์พระงาม จึงงามทั่วหน้ากัน ได้รับราวงวัล ดีเด่นเป็นสักขี
    เหลืองน้ำเงินพราวไสวคือสายเลือด มิแห้งเหือดเชื่อมรักเราน้องพี่
  ถึงจากไปเนิ่นนานหลายปี ยังผูกไมตรี น้องพี่ ทุกคน
    ร่มมะขามแผ่ใบให้ร่มรื่น เตือนให้ตื่นตั้งใจใฝ่ฝึกฝน
  เหลืองน้ำเงิน ตรึงแนบ แอบกมล พวกเราทุกคน ภูมิใจในวัดพระงาม


 

Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.