โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
ผลการแข่งขันวิฃาการภาคกลาง "สุพรรณบุรีวิชาการ 62" ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
  โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 ได้รับรางวัล เหรัยญทองยอดเยี่ยม (แข่งต่อระดับประเทศ)
     
  การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 ได้รับรางวัล เหรัยญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (แข่งต่อระดับประเทศ)
     
  โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 ได้รับรางวัล เหรัยญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (แข่งต่อระดับประเทศ)
     
  โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรัยญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (แข่งต่อระดับประเทศ)
     
  ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4- ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
     
  การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
     
  การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรัยญทอง
     
  วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ได้รับรางวัล เหรัยญเงิน
     
  วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ได้รับรางวัล เหรัยญทอง
     
  การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับรางวัล เหรัยญทอง
     
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.