โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
ผลการแข่งขันวิฃาการระดับประเทศ "ร้อยเอ็ดวิชาการ 62" ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 
  โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
     
  โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน อันดับที่ 11
     
  การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน อันดับที่ 16
     
  โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 8
     
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.