ติดต่อโค้ชกีฬา
เซปักตะกร้อ นางสุนิตย์ จั่นทอง 089-2599518
เทเบิลเทนนิส นายวัชระวิชญ์ พสิษฐ์กุลเวช 085-2135319
แบดมินตัน นายปริญญา วงษ์ศรี 089-5473986
ฟุตซอล นายพรชัย มั่งประะสิทธิ์ 086-3353387
วอลเลย์บอลชายหาด นายมนตรี แก้วนิตย์ 083-7084396
วอลเลย์บอล นายมนตรี แก้วนิตย์ 083-7084396
หมากรุก/หมากฮอส นายธีรพจน์ คิดซื่อ 085-1868977
ฟุตบอล นายพรชัย มั่งประะสิทธิ์ 086-3353387
เปตอง นายสุชาติ เหลาโชติ 089-9996446
  นางสาวบุษกร แดงโพธิชา 081-9419197
กรีฑา นางสาวภูษณิศา คำสิงห์ 088-2532395
  นางสาวพิชญา พัชรสุรบดี 086-5738993
ผู้ประสานงาน นางรัชนี วรรณศิริ 081-8475629
 
เรื่องทั่วไป
www.tb1nkp.com
034-259710
034-259710
facebook
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) Website : www.tb1nkp.com Tel : 034-259710 Fax : 034-259710