การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ระเบียบการแข่งขัน
  อุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน  
  1. ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน-อปท-กรีฑา  
  2. ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน-อปท-ฟุตซอล  
  3. ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน-อปท-ตะกร้อ  
  4. ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน-อปท-เทเบิล  
  5. ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน-อปท-แบดมินตัน  
  6. ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน-อปท-เปตอง  
  7. ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน-อปท-เปตอง-ชู้ตติ้ง  
  8. ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน-อปท-ฟุตบอล  
  9. ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน-อปท-วอลเลย์บอล  
  10. ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน-อปท-วอลเลย์ชายหาด  
  11.ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน-อปท-หมากรุกไทย  
  12.ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน-อปท-หมากฮอส  
สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
ที่อยู่ 88 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
www.nakhonpathomcity.go.th Email : tessbaban@nakhonpathomcity.go.th
โทรศัพท์ : 0 3496 6440-4 โทรสาร : 0 3496 6427