การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  
สนามที่ใช้ในการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง
ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 "นครปฐมเกมส์"
ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
ประเภท
สนาม
รุ่นอายุ
1
พิธีเปิดการแข่งขันฯ สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม  -
2
ฟุตบอล * สนามโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม  12 ปี ชาย
* สนามกีฬามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 14 ปี , 16 ปี ชาย
* สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  18 ปี ชาย
3
ฟุตซอล * สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปีหญิง
* สนามฟุตซอลโรงเรียนกีฬาฯ  12 ปี ชาย, 18 ปี หญิง
* อาคารอเนกประสงค์ พระราชวังสนามจันทร์  14 ปี ชาย, 18 ปี ชาย
4
วอลเลย์บอลในร่ม * ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม (4,000 ที่นั่ง) 12,14,16,18 ปีชาย,หญิง
5
วอลเลย์บอลชายหาด * สนามวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนกีฬาฯ 12,14,16,18 ปีชาย,หญิง
6
เซปักตะกร้อ * สนามโรงเรียนกีฬาฯ (อาคารวอลเลย์บอล) 12 ปี ชายและหญิง
* สนามโรงเรียนกีฬาฯ (อาคารเซปักตะกร้อ) 14, 16, 18 ปี ชายและหญิง
7
เปตอง * สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม  ทุกรุ่นอายุ
และด้านข้างยิมส์แบดมินตัน 9 คอร์ด
8
แบดมินตัน * สนามแบดมินตันเทศบาลนครนครปฐม (9 คอร์ด) ทุกรุ่นอายุ
9
เทเบิลเทนนิส * สนามแบดมินตันแม่ทองหยิบ (7 คอร์ด) ทุกรุ่นอายุ
10
หมากรุกไทย * ห้องฟ้าใส โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) ทุกรุ่นอายุ
11
หมากฮอสไทย * ห้องฟ้าใส โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) ทุกรุ่นอายุ
12
กรีฑา * สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทุกรุ่นอายุ
     
สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
ที่อยู่ 88 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
www.nakhonpathomcity.go.th Email : tessbaban@nakhonpathomcity.go.th
โทรศัพท์ : 0 3496 6440-4 โทรสาร : 0 3496 6427