การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  
รายละเอียดที่พักนักกีฬา
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562
รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง
ที่
สถานที่พัก
หน่วยงานที่เข้าพัก
จำนวนนักกีฬา
จำนวนผู้ฝึกสอน
รวม (คน)
จำนวนห้องพัก
1
โรงเรียนเทศบาล ๑   ทม.สองพี่น้อง
107
22
129
6
ทต.หนองแค
188
30
218
10
ทม.อ่างทอง
146
49
195
7
ทม.หัวหิน
168
23
191
8
รวม
609
124
733
31
2
โรงเรียนเทศบาล ๒   ทต.ท่าเรือ
40
10
50
2
ทต.ป่าโมก
36
7
43
2
อบจ.พระนครศรีอยุธยา
36
2
38
2
อบจ.สระบุรี
26
4
30
1
ทม.สมุทรสงคราม
154
23
177
6
ทต.ทองผาภูมิ
36
10
46
2
อบต.บางบัวทอง
53
12
65
3
ทต.บางนมโค
58
10
68
3
รวม
439
78
517
21
3
โรงเรียนเทศบาล ๓ ทต.นาดี
74
10
84
4
อบจ.ชัยนาท
90
15
105
4
ทม.ลพบุรี
100
18
118
5
ทม.พระพุทธบาท
80
13
93
4
ทม.สระบุรี
24
6
30
1
รวม
368
62
430
18
4
โรงเรียนเทศบาล ๔ อบจ.ปทุมธานี
291
29
320
13
ทม.บ้านโป่ง
53
11
64
3
ทม.บางบัวทอง
53
7
60
3
ทม.ชะอำ
82
17
99
4
ทม.เพชรบุรี
95
13
108
4
อบจ.ประจวบฯ
77
9
86
3
ทม.ท่าโขลง
123
14
137
6
อบจ.นนทบุรี
173
41
214
8
รวม
947
141
1088
44
5
โรงเรียนเทศบาล ๕ ทน.สมุทรสาคร
160
30
190
8
ทม.กระทุ่มแบน
85
13
98
4
ทม.ประจวบฯ
122
22
144
6
ทม.บ้านหมี่
64
8
72
3
ทม.สุพรรณฯ
138
18
156
6
ทต.หางน้ำสาคร
12
3
15
1
ทน.พระนครศรีอยุธยา
140
21
161
7
รวม
721
115
836
35
6
โรงเรียนกีฬาฯ อบจ.กาญจนบุรี
133
21
154
6
ทน.อ้อมน้อย
142
16
158
6
ทม.ชัยนาท
43
10
53
2
รวม
318
47
365
14
7
โรงเรียนทวารวดี ทน.นนทบุรี
476
81
557
22
รวม
476
81
557
22
8
วิทยาลัยอาชีวฯ ทต.ปลายบาง
236
37
273
11
ทต.เขาน้อย
18
9
27
1
ทต.นครหลวง
20
7
27
1
รวม
274
53
327
13
9
อนุบาลสุขสวัสดิ์ ทม.ปทุมธานี
44
4
48
2
ทม.ลำสามแก้ว
49
5
54
2
ทต.วัดสิงห์
31
8
39
2
ทม.เขาสามยอด
28
3
31
2
รวม
152
20
172
8
10
อนุบาลเทศบาลฯ ทม.สิงห์บุรี
64
11
75
3
    ทต.หินกอง
17
1
18
1
รวม
81
12
93
4
11
อนุบาลประปานคร ทม.โพธาราม
55
17
72
2
อบจ.ราชบุรี
13
5
18
1
รวม
68
22
90
3
12
ศูนย์สระแก้ว ทน.ปากเกร็ด
73
20
93
4
รวม
73
20
93
4
13
ศูนย์วัดห้วยจระเข้ ทม.แก่งคอย
20
6
26
1
ทต.โคกตูม
26
7
33
2
รวม
46
13
59
3
14
ศูนย์ประปานคร ทน.รังสิต
79
10
89
4
รวม
79
10
89
4
15
ศูนย์สุขสวัสดิ์ ทต.กรับใญ่
55
11
53
2
ทต.ไร่เก่า
28
11
39
2
รวม
83
22
92
4
16
ศูนย์กาชาด ทต.บ้านแหลม
27
3
30
2
รวม
27
3
30
2
17
ศูนย์ปฐมนคร ทม.กาญจนบุรี
97
17
114
5
ทต.เขางู
40
8
48
2
รวม
137
25
162
7
18
ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ ทม.ราชบุรี
212
56
300
9
รวม
212
56
300
9
รวมทั้งสิ้น
5031
894
5944
242
     
สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
ที่อยู่ 88 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
www.nakhonpathomcity.go.th Email : tessbaban@nakhonpathomcity.go.th
โทรศัพท์ : 0 3496 6440-4 โทรสาร : 0 3496 6427