การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  
รายชื่อผู้ประสานงานกีฬาแต่ละประเภท
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 "นครปฐมเกมส์"
ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2562
ลำดับที่
ประเภทกีฬา
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทรติดต่อ
1
ฟุตบอล รองฯ ทีรเดช พันทนพิเชษฐ 061 - 6269299
  น.ส.งามตา นราแหวว 081 - 8565159
2
ฟุตซอล รองฯ สากล พุฒิมานรดีกุล 084 - 5698886
     
3
วอลเลย์บอลในร่ม ผอ.นันทา สุขโพธิ์เพ็ชร 098 - 9539492
  นายวิสิทธิ์ แดงประสิทธิพร 089 - 5259504
4
วอลเลย์บอลชายหาด จ.อ.หญิงวัชรี โชติรัตน์ 061 - 4395355
  นายมนตรี แก้วนิตย์ 083 - 7084396
5
เซปักตะกร้อ ผอ.ธงชัย นนทสี 092 - 2495298
รองฯประจักษ์ พรมหนู 089 - 4146082
6
เปตอง รองฯสาวิตรี เส็งคานนท์ 081 - 3787375
นางณัฐพร โพธิ์เอี่ยม 093 - 6455322
7
เปตองชู๊ตติ้ง รองฯสาวิตรี เส็งคานนท์ 081 - 3787375
นางณัฐพร โพธิ์เอี่ยม 093 - 6455322
8
แบดมินตัน ผอ.นิรมล วิบูลมงคล 081 - 3641123
นายปริญญา วงษ์ศรี 089 - 5473986
9
เทเบิลเทนนิส ผอ.ลภัสรดา ทิพย์แก้ว 089 - 0442467
นายอรุณ เสือพิทักษ์ 097 - 0824411
10
หมากรุกไทย ส.อ.นิรันดร์ เล้าเจริญ 086 - 7985993
ว่าที่ร้อยตรีมนต์ชัย อัฒฑพงษ์ 081 - 0110040
11
หมากฮอสไทย ส.อ.นิรันดร์ เล้าเจริญ 086 - 7985993
ว่าที่ร้อยตรีมนต์ชัย อัฒฑพงษ์ 081 - 0110040
12
กรีฑา ผอ.นิคม อ่อนพันธ์ 081 - 8555408
นายธีระพร ระจิตดำรงค์ 083 - 2303877
     
สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
ที่อยู่ 88 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
www.nakhonpathomcity.go.th Email : tessbaban@nakhonpathomcity.go.th
โทรศัพท์ : 0 3496 6440-4 โทรสาร : 0 3496 6427