โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก

ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา)

 
 
 
นายเปรมชัย เกิดคล้าย
หัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น ม.2/3
 
นางสาวศิริวรรณ พุ่มรินทร์
ครูประจำชั้น ม.2/1
นางสาวบุษกร แดงโพธิชา
ครูประจำชั้น ม.2/2
นายจรัญ คงสังข์
   
นางสาวชนัญชิดา โพธิ์ชุ่ม
   
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.