โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก

ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา)

 
 
 
นายมนตรี แก้วนิตย์
หัวหน้าสายชั้น
 
นางสาวภูษณิศา คำสิงห์
ครูประจำชั้น ม.3/1
นางสาวจิราภรณ์ บุญณรงค์
ครูประจำชั้น ม.3/2
นายสุรศักดิ์ รักราชการ
ครูประจำชั้น ม.3/3
 
นายพรชัย มั่งประสิทธิ์
นางสาวกัญญารัตน์ ช้อยเครือ
 
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.