โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก

ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา)

 
 
 
นางสุพินยา ใจรื่น
หัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น ป.3/1
 
นางสาวปรางค์ทอง ดีสวาสดิ์
ครูประจำชั้น ป.3/2
นายวัชระวชญ์ พสิษฐ์กุลเวช
นายปริญญา วงษ์ศรี
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.