โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก

ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา)

 
 
 
นางสาวไพรินทร์ อินทพงษ์
หัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น ป.5/1
 
นางสาวรุจิรา วรประชา
ครูประจำชั้น ป.5/2
นางภูมิใจ อ่อนพันธ์
นางสิริมาส ชัยศิริพานิช
   
นางเพียงระพี โรจน์วิภาต
   
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.