โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา)
ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
ป.1/1 ป.1/2
รายชื่อนักเรียน รายชื่อนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ป.2/1 ป.2/2
รายชื่อนักเรียน รายชื่อนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ป.3/1 ป.3/2
รายชื่อนักเรียน รายชื่อนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ป.4/1 ป.4/2
รายชื่อนักเรียน รายชื่อนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ป.5/1 ป.5/2
รายชื่อนักเรียน รายชื่อนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ป.6/1 ป.6/2
รายชื่อนักเรียน รายชื่อนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ม.1/1 ม.1/2
รายชื่อนักเรียน รายชื่อนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3
รายชื่อนักเรียน รายชื่อนักเรียน รายชื่อนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3
รายชื่อนักเรียน รายชื่อนักเรียน รายชื่อนักเรียน
     
ไฟล์ที่เป็น EXCEL
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.